Toekomst en ontwikkeling van het familiebedrijf

Het verbinden van familie en bedrijf

Familiebedrijven opereren op het snijvlak van persoonlijke en zakelijke banden. Van korte en lange termijn, traditie en ambitie. De keuzes die je maakt als familiebedrijf hebben altijd meerdere dimensies. En belangen zijn soms tegenstrijdig. De unieke verwevenheid van familie en bedrijf mag dan complex zijn, ze is voor ons juist zeer aantrekkelijk. Want nergens is de betrokkenheid zo groot en de wilskracht zo sterk. Als je die kunt koppelen aan een verstandige bedrijfsvoering, heb je goud in handen. Dát is ons doel, daarom zijn wij FBA: de Familiebedrijven Adviesgroep.

dilemma familiebedrijf

Adviseren aan familiebedrijven vereist lenigheid. De verhoudingen zijn vaak informeel, maar we moeten kritische afstand behouden. Soms voelen we ons deel van het familiebedrijf, maar we zíjn het absoluut niet. Het is juist essentieel dat we een onafhankelijk oordeel hebben. Maar zonder gevoel voor familiaire verhoudingen, krijg je nooit het vereiste vertrouwen. De gulden middenweg is smal, daarom is ons werk een specialisme dat je er niet even bij doet.

De toekomst vraagt om keuzes

Familiebedrijven zijn soms terughoudend in externe advisering, want wat is de exacte toegevoegde waarde? Een advies heeft inderdaad geen waarde als je er niks mee doet, daarom concentreren wij ons op het maken van keuzes en de acties die daaruit volgen. En daar ligt juist de kracht van een onafhankelijke buitenstaander, die obstakels en taboes benoemt en zowel over diepgaande psychologische als bedrijfskundige kennis beschikt. Wij hebben drie uitgangspunten waar we op sturen:

• Een succesvol bedrijf
• De familie op één lijn
• Iedereen draagt bij vanuit de juiste rol

Als we dit samen bereiken, doen wij ons werk goed. Zo maken we de weg vrij voor de toekomst. En uiteindelijk is dat ons product: toekomst. Verkrijgbaar in vele soorten.

We willen de status quo doorbreken, de ogen openen voor alle opties. Ook de minder voor de hand liggende, de pijnlijke en de ingrijpende. Want een succesvolle toekomst is een kwestie van kiezen. Je familie mag dan een gegeven zijn, in het familiebedrijf heb je keuzes.

© 2015 Familiebedrijven Adviesgroep. Alle rechten voorbehouden.