Strategisch advies

Visie en strategie zijn essentiële instrumenten om uw bedrijf op koers te houden. Het biedt een kader voor de belangrijke beslissingen die u iedere dag als ondernemer maakt. In een familiebedrijf heeft men niet alleen met de normale bedrijfsdynamiek te maken, maar ook met de levenscyclus van familieleden. De persoonlijke ambities en betrokkenheid van familieleden kunnen met de tijd veranderen en men kan verschillend gaan denken over zaken als toezicht en bestuur, de marktstrategie voor het bedrijf en de verdeling van zeggenschap en eigendom. Met een duidelijke visie en strategie voor familie, bedrijf en eigendom brengt u een solide kader aan voor het nemen van cruciale beslissingen. Het stelt u in staat doelgericht te ondernemen.

Familie, bedrijf en eigendom

Ieder subsysteem binnen het familiebedrijf - familie, bedrijf en eigendom - kent zijn eigen behoeften en belangen. Strategische keuzes en veranderingen binnen het bedrijf kunnen hun weerslag hebben op de familie of in de eigendomssfeer. Om een effectieve visie en strategie te ontwikkelen is het zaak dat u inzicht heeft in de onderlinge samenhang tussen familie, bedrijf en eigendom en deze evenwichtig kunt afstemmen en verbinden. De Familiebedrijven Adviesgroep helpt ondernemers en families met het ontwikkelen van een heldere koers. Niet alleen gericht op de markt, maar ook met betrekking tot eigendom, zeggenschap en andere familiebelangen. We inventariseren en adviseren, maken zaken bespreekbaar en zorgen voor consensus en commitment bij alle betrokkenen. En we maken duidelijke afspraken, want alleen dan blijft het bedrijf succesvol en de familie gelukkig.

parallele planning

© 2014 Familiebedrijven Adviesgroep. Alle rechten voorbehouden.