Strategie & Bestuur

Doelgericht ondernemen

Visie en strategie zijn essentiële instrumenten om uw familiebedrijf op koers te houden. Het biedt een kader voor de belangrijke beslissingen die u iedere dag als ondernemer neemt. Het komt regelmatig voor dat familieleden verschillend denken over de juiste strategie voor familie en bedrijf. Eigenlijk is dat heel goed, want de beste beslissingen komen voort uit gezonde discussies vanuit verschillende perspectieven.

Maar het is niet altijd makkelijk om een goed gesprek hierover te voeren. Te meer omdat er verschillen kunnen bestaan in ambities, kennis en ervaring en persoonlijke belangen. Op die momenten is een deskundige en objectieve buitenstaander geen overbodige luxe. Iemand die het proces begeleidt, uw plannen tegen een kritisch daglicht kan houden en soms met onverwachte oplossingen kan komen.

Strategie voor bedrijf én eigendom

FBA helpt ondernemers en families met het ontwikkelen van een heldere koers. Niet alleen gericht op het bedrijf, maar ook met betrekking tot eigendom, zeggenschap en goed bestuur. We sturen op duidelijke keuzes die breed gedragen worden en altijd in het belang van de continuïteit van het familiebedrijf staan. Dit werken we uit in een helder plan dat uw bedrijf op koers houdt en waar alle betrokkenen zich aan committeren.  

Oplossingen voor strategie & bestuur

  • Strategievorming & innovatiebeleid voor het bedrijf
  • Inrichten van eigendom en zeggenschap
  • Het vormgeven van goed bestuur en toezicht
  • Het opstellen van een familiestatuut en het begeleiden van familieberaad

Wilt u meer weten over Strategie & Bestuur binnen uw organisatie? Neemt u dan contact met ons op via 076 - 549 84 16

© 2014 Familiebedrijven Adviesgroep. Alle rechten voorbehouden.